Weryfikacja klienta lub kontrahenta

Konsultacja 

800 złotych netto/godzinę

Ocena ryzyka nie stosowania należytej staranności w firmie

Ocena/audyt wstępny nt. Dotychczasowych działań podejmowanych w firmie.

Ocena ryzyka nieświadomego uczestnictwa w karuzelach VAT.


 Rezultatem jest rekomendacja działań dla firmy

Wdrożenie 

800 złotych netto/godzinę

Wdrożenie rekomendowanych zmian w ramach zastosowania wszystkich niezbędnych działań należytej staranności.

Zastosowanie odpowiednich narzędzi i technik należytej staranności przy weryfikacji klienta/kontrahenta zgodnych w wymogami organów podatkowych


Ekspert odpowiedzialny za usługi dotyczące kontroli skarbowych  

Paweł Cybulski

lider zespołu ds. kontroli skarbowych w Centrum Likwidacji barier Biznesowych

Były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w latach 2016-2017 brał czynny udział w budowie struktur Krajowej Administracji Skarbowej, obecnie doradca podatkowy i szkoleniowiec, ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, skarbowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy od najniższych struktur, poprzez kierowanie urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową w Warszawie aż do nadzoru i kierowania pracą całego aparatu skarbowego w latach 2017-2019 w ramach sprawowanej funkcji ministra. Posiada również 8 letni staż w spółce Skarbu Państwa gdzie zajmował się problematyką kontroli dochodzeniowo-śledczej. Czynnie uczestniczył m.in. w budowie programu współdziałania w Ministerstwie Finansów oraz uszczelnieniu podatków VAT i CIT.