Szkolenia handlowe


Lista warsztatów likwidujących bariery kompetencyjne w handlu: 
 • Negocjacje biznesowe - poziom podstawowy
 • Negocjacje biznesowe - poziom zaawansowany
 • Techniki sprzedaży B2B
 • Skuteczny przedstawiciel handlowy
 • Sprzedaż przez telefon (B2B)
 • Budowanie trwałych relacji biznesowych
 • Efektywny handlowiec
 • Profesjonalna obsługa trudnego klienta (B2C)
 • Jak tworzyć teksty przekonujące do zakupu?
 • Budowanie relacji C-Level
 • Profesjonalna współpraca z trudnym klientem biznesowym
 • Zarządzanie klientem strategicznym
 • Cold calling i telefoniczne umawianie spotkań
 • Planowanie sprzedaży
 • Etyka biznesu
 • Profesjonalny networking biznesowy
 • Sprzedaż konsultacyjna B2B
 • Negocjacje zdalne
 • Sprzedaż do dużych organizacji
 • Omówienie handlu elektronicznego (E-commerce overview)

Szczegółowy opis warsztatów: 

Negocjacje biznesowe - poziom podstawowy

Intensywne szkolenie po którym uczestnicy spojrzą na siebie jako na świadomych siebie, skutecznych i godnych zaufania partnerów biznesowych.

Opis szkolenia
Negocjacje są niewątpliwie kluczową umiejętnością w relacjach biznesowych. Uczestnicy znajdą w szkoleniu nie tylko arsenał technik negocjacyjnych ale również metody pracy negocjatora oraz zasady rządzące poszukiwaniem rozwiązań sprzecznych interesów.

Szkolenie wyjaśni jak osiągnąć możliwie najlepszy wynik negocjacji przy zachowaniu dobrych relacji z Klientem. Uczestnicy szkolenia poznają techniki pozwalające wpływać na proces negocjacji i uzyskać sukces zarówno na poziomie finansowym jak i relacyjnym.
Szkolenie z negocjacji, to również szereg praktycznych ćwiczeń, uświadamiających uczestnikom siłę i błyskawiczną skuteczność poznanych zasad teoretycznych.
Ćwiczenia negocjacyjne zostały przygotowane na bazie rzeczywistych sytuacji handlowych z Polski.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
menedżerów zarządzających sprzedażą
handlowców i kupców
pracowników różnych specjalizacji i szczebli negocjujących z klientem zewnętrznym lub wewnętrznym
Cele szkolenia:
zwiększenie rentowności sprzedaży poprzez poprawę ustalanych warunków i optymalizację czasu trwania negocjacji
wzmocnienie strategicznych relacji win/win z dostawcami, klientami itd.
zwiększenie satysfakcji pracowników dzięki ich większej skuteczności w negocjacjach
rozwój wiedzy i umiejętności stosowania różnorodnych narzędzi negocjacyjnych (od etapu przygotowania po zakończenie negocjacji)
Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy:

będą lepiej rozumieć proces negocjacji,
będą potrafili określać cele negocjacyjne i diagnozować potrzeby stron w negocjacjach,
będą budować lepszą atmosferę podczas negocjacji, sprzyjającą porozumieniu i satysfakcji obu stron,
będą rozpoznawać popularne triki negocjacyjne,
pogłębią wiedzę z zakresu psychologicznych aspektów sprzedaży, negocjacji, mediacji,

Stosowane metody:
gry negocjacyjne, ćwiczenia ról negocjacyjnych, dyskusja moderowana
Gry negocjacyjne zostały przygotowane na bazie rzeczywistych sytuacji handlowych z Polski (np. negocjacje handlowca producenta z kupcem dużej sieci handlowej).
Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 16 godzin przez 2 dni

Negocjacje biznesowe - poziom zaawansowany

Intensywne szkolenie, które uczy umiejętnego, dynamicznego dostosowania zachowań własnych do zachowań i reakcji „drugiej strony”, aby osiągnięcia sukcesu w negocjacjach.

Opis szkolenia
Uświadomienie sobie własnych, nawykowych zachowań odgrywanych w kontekście prowadzonych negocjacji z perspektywy Kupca. Zwrócenie uwagi na subtelne zachowania negocjatora, zdradzające jego nastawienie oraz przekonania względem nas i prowadzonych przez nas negocjacji.

Na szkoleniu zaprezentowane zostaną najczęstsze zachowania stosowane przez negocjatorów - Kupców, w celu budowania wizerunku lidera, bądź „zastraszania” partnera negocjacji. Uczestnicy nauczą się rozpoznawać te zachowania, właściwie je interpretować, poznają przyczyny własnych reakcji na te zachowania i nauczą się je stosować, mając zarazem mocne wsparcie w postaci teorii psychologicznej.
Dodatkowym celem tego szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu negocjacji w relacji B2B oraz wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia i trenerem.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do wszystkich, dla których negocjacje są sposobem realizacji celu biznesowego:
Menedżerów, kadrę zarządzającą;
Liderów sprzedaży, sprzedawców;
Liderów i pracowników działów zakupowych;
Przedsiębiorców.
Cele szkolenia:
Doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami i odpowiedniego budowania własnej pozycji i siły w oczach partnera.
Doskonalenie umiejętności doboru właściwej strategii negocjacyjnej w zależności od kontekstu i celu negocjacji.
Analiza i nauka wykorzystania procesów psychologicznych wpływających na podejmowanie decyzji w negocjacjach.
Przećwiczenie sposobów radzenia sobie z manipulacją i agresją w negocjacjach.
Przygotowanie emocjonalne do prowadzenia trudnych negocjacji.
Analiza własnego stylu jako negocjatora; przyjrzenie się jego potencjałowi, mocnym i słabym stronom.
Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:
zyskują biegłość i elastyczność w stosowaniu różnych strategii i technik negocjacyjnych;
są przygotowani emocjonalnie i poznawczo do prowadzenia trudnych negocjacji;
potrafią budować osobistą siłę negocjacyjną, bazując na indywidualnym potencjale.
Stosowane metody:
Umiejętności, które będziemy rozwijać na szkoleniu, wynikają przede wszystkim z praktyki i doświadczenia. W związku z tym szkolenie ma charakter treningowy.
Podstawowymi metodami pracy są:
gry i symulacje negocjacyjne;
analiza studiów przypadku;
dyskusje moderowane;
sesje ze sparing partnerem;
videotrening: praca z kamerą oraz analiza nagranego materiału;
testy autodiagnostyczne;
krótkie wykłady teoretyczne;
odgrywanie scenek.

Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

Techniki sprzedaży B2B

Szkolenie na którym zdobędziesz kluczowe techniki dla każdego etapu procesu sprzedaży B2B.

Opis szkolenia
Szkolenie z technik sprzedaży ma na celu rozwój kluczowych umiejętności handlowych w relacjach B2B.
Warsztat umożliwi początkującym przedstawicielom handlowym łatwiej odnaleźć się w nowej roli, natomiast doświadczeni handlowcy uporządkują swoją wiedzę i wzbogacą umiejętności o nowe narzędzia socjotechniczne.
Szkolenie wyposaży uczestników w praktyczne techniki sprzedaży:
umiejętności rozpoznawania i rozumienia potrzeb klientów;
poszukiwania rozwiązań;
rozmowy językiem korzyści;
reakcji na zastrzeżenia;
budowania długotrwałych relacji.
Moduły szkoleniowe zawierają zagadnienia związane z procesem sprzedaży oraz planowaniem działań handlowych. Wybrane elementy negocjacji, pozwolą uczestnikiem skuteczniej negocjować warunki transakcji.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
wszystkich pracowników sił sprzedaży;
menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z Klientami.
Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest:
Podniesienie kompetencji w zakresie znajomości i stosowania skutecznych technik sprzedaży;
Rozwinięcie umiejętności postrzegania sytuacji sprzedażowej z perspektywy klienta i jego potrzeb;
Udoskonalenie zdolności związanych z prowadzeniem i kontrolą rozmowy handlowej;
Poznanie techniki profesjonalnej prezentacji handlowej;
Pogłębienie wiedzy w zakresie prawidłowego reagowania na trudne sytuacje sprzedażowe w kontakcie z klientem.
Korzyści:
Szkolenie pozwoli zdobyć praktyczną wiedzę sprzedażową, a jego uczestnicy:
Nauczą się w jaki sposób przygotować się do rozmowy z Klientem;
Nuczą się jak ustalać cel rozmowy – to przekłada się na wyższą determinację podczas samej sprzedaży;
Poznają sposoby rozpoznawania i uwzględniania w negocjacjach typu osobowości Klienta;
Nauczą się wykorzystywać narzędzia socjotechiczne;
Poznają techniki sprzedaży, przydatne zarówno w biznesie B2B jak i B2C
Będą rozumieć klientów i ich potrzeby;
Nauczą się jak zwiększać sprzedaż w dłużej perspektywie;
Rozwiną swoje umiejętności w zakresie diagnozy zastrzeżeń oraz zbijania obiekcji klientów;
Nauczą się konstruować ofertę, tak aby była przygotowana zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Klienta;
Nauczą się operować językiem korzyści, zwiększając efektywności działań handlowych;
Poznają modele budowania długotrwałych relacji z klientem jako partnerem w biznesie.
Nauczą się w jaki sposób radzić sobie z niechęcią do współpracy, zastrzeżeniami, trudnymi „zagrywkami”;
Nauczą w jaki sposób radzić sobie z krytyką, presją i manipulacją.
Stosowane metody:
Umiejętności, które będziemy rozwijać na szkoleniu wynikają przede wszystkim z praktyki i doświadczenia. W związku z tym szkolenie ma charakter treningowy.

Podstawowymi metodami pracy są:
dyskusje moderowane;
burza mózgów;
Ćwiczenia rozgrzewające umysł;
Gry symulacyjne;
Interaktywny wykład.
Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

Skuteczny przedstawiciel handlowy

Niektórzy handlowcy, mimo posiadania obszernej wiedzy w zakresie technik sprzedaży i obsługi klienta nadal nie są skuteczni tak bardzo, jakby tego chcieli. Co czyni handlowca efektywnym i skutecznym? Jakie cechy musi posiadać dobry handlowiec, by odnosić sukcesy?

Opis szkolenia
Niektórzy handlowcy, mimo posiadania obszernej wiedzy w zakresie technik sprzedaży i obsługi klienta nadal nie są skuteczni tak bardzo, jakby tego chcieli. Co czyni handlowca efektywnym i skutecznym? Jakie cechy musi posiadać dobry handlowiec, by odnosić sukcesy? Dlaczego niektórzy sprzedawcy osiągają zamierzone cele, a inni się poddają? Talent, czy wiedza związana z technikami sprzedaży czasami nie wystarczy. To odporność psychiczna – odporność na porażki i niepowodzenia, a także wytrwałość w dążeniu do celu, często stanowi klucz do sukcesu handlowca.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
Wszystkich pracowników sił sprzedaży;
Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z Klientami.

Cele szkolenia:
Badania nad siłą i odpornością psychiczną oraz jej zastosowaniem w biznesie wykazują, że siła i odporność psychiczna handlowca mogą mieć wpływ na uzyskiwane przez niego wyniki sprzedażowe.

Celem szkolenia jest:
Podniesienie osobistej efektywności sprzedaży;
Budowanie osobistej przewagi w biznesie;
Nauczenie się, jak utrzymać wytrwałość w pokonywaniu przeszkód;
Nauczenie się, jak mobilizować się wobec wyzwań;
Zdobycie wiedzy w zakresie umiejętności samo motywacji i odporności na porażki.
Korzyści:
Szkolenie pozytywnie wpłynie na zaangażowanie i odporność psychiczną uczestników szkolenia w codziennej pracy.
Nauczą się:
W jaki sposób reagować w trudnych sytuacjach sprzedażowych;
Jak wzmacniać swoje umiejętności interpersonalne;
W jaki sposób odporność psychiczna w sprzedaży wpływa na efektywność;
W jaki sposób nie zniechęcać się porażkami i niepowodzeniami w sprzedaży;
Jak sobie radzić z wyzwaniami, trudnościami i blokadami w sprzedaży;
Jak zwiększyć odporność psychiczną;
Jak zwiększyć pewność siebie i samoocena w sprzedaży.
Stosowane metody:
Umiejętności, które będziemy rozwijać na szkoleniu, wynikają przede wszystkim z praktyki i doświadczenia. W związku z tym szkolenie ma charakter treningowy.

Podstawowymi metodami pracy są:
Dyskusje moderowane;
Burza mózgów;
Ćwiczenia rozgrzewające umysł;
Gry symulacyjne;
Interaktywny wykład.

Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

Sprzedaż przez telefon (B2B)

Szkolenie na którym nauczysz się lepiej sprzedawać przez telefon do klientów B2B.

Opis szkolenia
Szkolenie ze sprzedaży przez telefon, podnosi efektywność kontaktu telefonicznego na poziomie indywidualnym, dzięki czemu firma zyskuje wyższą efektywność na poziomie wskaźników (więcej spotkań, sprzedaży).
Sprzedaż przez telefon (w porównaniu do rozmowy bezpośredniej) ułatwia Klientowi odmowę. Klienci w coraz większym stopniu reagują na wszelkie propozycje negatywnie (będąc obiektem intensywnych akcji sprzedażowych i marketingowych). Seria reakcji odmownych często jednak powoduje frustrację u konsultantów/sprzedawców i niechęć do aktywnego przekonywania potencjalnych Klientów do spotkania bądź kupna produktu.
Sprzedaż przez telefon to zadanie szczególnie trudne – podczas rozmowy telefonicznej handlowiec nie może skorzystać z ok. 80% narzędzi i technik sprzedaży, które mógłby zastosować bezpośrednio na spotkaniu handlowym. Trudniej przez telefon jest, m.in. zbudować relację z Klientem, pokazać zaangażowanie w proces jego obsługi lub wywierać wpływ i finalizować sprzedaż. Program został przygotowany z myślą o tych osobach, które na co dzień pracują w sprzedaży B2B, a głównym narzędziem ich pracy jest telefon i e-mail.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
Osoby pracujące w sprzedaży telefonicznej B2B;
Kierownicy działów sprzedaży;
Osoby kontaktujące się z klientem telefonicznie i przez e-mail.
Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest:
Realizacja tych samych celów sprzedażowych mniejszą liczbą telefonów – wymierna oszczędność;
Wzmocnienie dobrego wizerunku firmy w oczach Klientów;
Wzrost efektywności jednostki i zespołu w przełożeniu na wskaźniki biznesowe;
Rozpoznanie własnych przekonań dotyczących telemarketingu (tych, które pomagają i tych, które utrudniają efektywną telesprzedaż);
Zwiększenie osobistej wydajności w pracy przy jednoczesnym zminimalizowaniu wydatku energetycznego;
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie perswazji i budowania relacji.
Korzyści:
Szkolenie pozwoli zdobyć praktyczną wiedzę związaną ze sprzedażą przez telefon, a jego uczestnicy:
Dowiedzą się w jaki sposób, konstruować profesjonalne, indywidualne maile do Klientów;
Poznają fundamentalne zasady skutecznej komunikacji w sprzedaży przez telefon;
Rozwiną swoje umiejętności budowania relacji z Klientem;
Poznają aplikacje i narzędzia, które usprawnią Twoją pracę;
W korzystniejszy sposób, zorganizują i zaplanują swoją pracę z kontaktami;
Optymalizując narzędzia i prace w sprzedaży przez telefon, realnie wpłyną na swoją efektywność;
Dowiesz się w jaki sposób, konstruować profesjonalne, indywidualne maile do Klientów;
Poznasz fundamentalne zasady skutecznej komunikacji w sprzedaży przez telefon.
Stosowane metody:
Podstawowymi metodami pracy są:
Symulacje rozmów sprzedażowych przez telefon;
Dyskusje moderowane;
Burza mózgów;
Ćwiczenia i gry symulacyjne;
Interaktywny wykład.
Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin przez 1 dzień.

Budowanie trwałych relacji biznesowych

Jak budować dobre relacje z klientami w biznesie.

Opis szkolenia
Sprzedaż to głównie nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji, które stanowią podstawę większości udanych działań biznesowych. Nasze sposoby zachowania, reakcje, etykieta, umiejętność odnalezienia się w różnych sytuacjach, szacunek dla różnic kulturowych, stanowią niezwykle ważny element budowania relacji interpersonalnych, tak istotnych w świecie biznesu.
Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności interpersonalnych uczestników w zakresie budowania relacji biznesowych na wyższy poziom. Dzięki zrozumieniu mechanizmów budowania relacji (według M. Knappa) każdy łatwiej zidentyfikuje swój obszar do rozwoju.
Szczegółowo omówiony zostanie mechanizm budowy porozumienia (rapport), najistotniejszy w procesie budowania trwałej relacji i fundamentalny dla udanej sprzedaży.
Podczas szkolenia omawiamy również praktyczne aspekty drobnych, ale ważnych elementów jak:
budowanie relacji poprzez kanały online
wykorzystanie LinkedIn do nawiązywania i rozwoju relacji
przechodzenie na „Ty”
posiłki z klientami
dotrzymywanie słowa w drobnych sprawach
prezenty okolicznościowe
imprezy integracyjne
Uczestnicy utrwalą nowe umiejętności w trakcie ćwiczeń praktycznych.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
wszystkich handlowców
kadry menedżerskiej
innych pracowników kontaktujących się kluczowymi klientami
Cele szkolenia:
wzrost sprzedaży,
zwiększenie wzajemnych relacji z najważniejszymi klientami firmypoprawa przewidywalności biznesu,
podniesienie umiejętności - zarządzania sprzedażą do klientów strategicznym.
Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą:
wiedzieli jak bada się satysfakcję klientów ze współpracy,
rozumieli zasady i narzędzia pracy KAMa (menedżera klienta kluczowego),
rozumieli proces budowy relacji a zwłaszcza porozumienia (rapport),
potrafili stosować w praktyce metody budowy i rozwoju relacji,
odświeżą zasady autoprezentacji, prowadzenia spotkań biznesowych oraz prowadzenia rozmów na poziomie C-Level.
Stosowane metody:
odgrywanie scenariuszy,
dyskusja moderowana,
analiza autentycznych problemów – na przykładach zaczerpniętych z życia.
Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 5-10
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień.

Efektywny handlowiec

Doskonałe opanowanie poszczególnych etapów procesu sprzedaży oraz umiejętność stosowania różnorodnych technik sprzedażowych, podnosi efektywność pracy handlowca.

Opis szkolenia
Szkolenie „Efektywny handlowiec” uświadamia, uczy i doskonali postawę, iż mimo zmiany warunków i sytuacji, każdy handlowiec powinien o tym pamiętać, że wszelkie jego działania mają jeden cel: sprzedaż.
Na efektywność handlowca a tym samym skuteczną sprzedaż ma wpływ wiele elementów. Szkolenie „Efektywny handlowiec” skoncentrowane jest na argumentacji i przekonywaniu do swoich racji, co jest bardzo istotne w procesie sprzedaży. Warsztat pokazuje jak wykorzystać najnowszą wiedzę oraz sprawdzoną praktykę, by własny potencjał wykorzystać jak najbardziej efektywnie.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
Wszystkich pracowników sił sprzedaży;
Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z Klientami;
Pracownicy biura obsługi Klienta.
Cele szkolenia:
Poznanie technik komunikacji oparte o specyfikę rozmówcy;
Budowanie efektywna komunikacja w procesie sprzedaży;
Zdobycie wiedzy w zakresie poszczególnych etapów sprzedaży;
Wzrost efektywności i rozwój handlowca w oparciu o charakterystykę osobowościową;
Zwiększenie sprzedaży na podstawie osobowości Klienta;
Zdobycie wiedzy jak ważnym elementem w procesie sprzedaży jest przekonywanie i perswazja psychologiczna;
Nauczenie się radzenia sobie z obiekcjami Klientów i zamykaniem sprzedaży;
Podniesienie umiejętności związanej z asertywnością jako postawą sprzyjającą efektywności indywidualnej i grupowej.

Korzyści:
Uczestnicy szkolenia zdobędą i udoskonalą umiejętności z zakresu:
rozwoju komunikacyjno- sprzedażowego na bazie osobowości stron;
rozpoznawania preferencji komunikacyjnych klientów;
sprzedaży produktów, rozwiązań w oparciu o analizę potrzeb klienta;
przekonującej prezentacji oferty;
prowadzenia efektywnych negocjacji sprzedażowych;
efektywnej  rozmowy z klientami reklamacyjnymi;
realizacji stawianych celów przez efektywne zarządzanie czasem i priorytetami;
przejawów postawy proaktywnej w pracy;
mocnych stron jako sprzedawcy i obszarów do rozwoju;
zasad prowadzenia komunikacji sprzedażowej gwarantującej sukces sprzedażowy;
perswazji psychologicznej;
znajomości narzędzi sprzyjających  pozyskaniu  nowych, kluczowych klientów;
metod rozszerzenia współpracy z kluczowymi klientami;
rozwoju postawy asertywnej u siebie i zasad komunikacji asertywnej z klientami.

Stosowane metody:
Umiejętności, które będziemy rozwijać na szkoleniu, wynikają przede wszystkim z praktyki i doświadczenia. W związku z tym szkolenie ma charakter treningowy.
Podstawowymi metodami pracy są:
Dyskusje moderowane;
Burza mózgów;
Ćwiczenia rozgrzewające umysł;
Gry symulacyjne;
Interaktywny wykład.


Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

Profesjonalna obsługa trudnego klienta (B2C)

Szkolenie dedykowane jest osobom na co dzień pracującym z Klientem, które chcą skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Opis szkolenia
Współcześni Klienci muszą być dobrze obsługiwani. Przy podejmowaniu decyzji o zakupie, zazwyczaj zwracają uwagę na jakość obsługi, dlatego budowanie dobrych i trwałych relacji z nimi jest niezwykle istotne dla każdej firmy.
Podczas obsługi Klienta zdarzają się jednak problemy, nieporozumienia i sytuacje konfliktowe. To w jaki sposób pracownik obsługi zareaguje w danej sytuacji, w dużej mierze określa poziom zadowolenia klienta. Jeśli osoba kontaktująca się bezpośrednio z Klientem popełni błąd, cała organizacja może być narażona na straty. Efektem może być negatywna opinia w mediach społecznościowych, negatywny „marketing szeptany”, a nawet zaostrzenie konfliktu i wstąpienie na drogę sądową. Dlatego idealna obsługa Klienta jest nie mniej istotna od starań o pozyskanie nowego.
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
Jak dopasować rozmowę do stanu emocjonalnego oraz typu osobowości rozmówcy?
Co zrobić by klienci wysłuchali argumentów?
Jak radzić sobie z obsługą Klienta w sytuacjach konfliktowych?
Jak radzić sobie ze stresem podczas trudnej rozmowy z Klientem?
Jak reagować na zarzuty ze strony Klienta?
O asertywności, czyli umiejętność bronienia swoich praw w kontakcie z Klientami.
O konsekwencjach niepowodzeń w obsłudze trudnych Klientów.
Na koniec podsumują, przedyskutują oraz wypracują zadania ułatwiające wdrożenie nabytych umiejętności.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
pracowników działów zajmujących się obsługą Klienta
każdego, kto ma bezpośredni kontakt z Klientem.


Cele szkolenia:
Wzrost kompetencji pracowników zajmujących się obsługą klienta, a tym samym wzrost satysfakcji klientów.
Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy:
nabędą poczucie kontroli oraz będą działać z większą pewnością siebie
zdobędą kompetencje radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem, podczas bezpośredniej obsługi klienta, jak i przez telefon
nabędą niezbędne umiejętności do sprawniejszego wykonywania zadań i podnoszenia satysfakcji obsługiwanych klientów.
rozwiną zachowania asertywne wobec Klientów
otrzymają konkretne narzędzia i wskazówki, poprzez które podniosą poziom jakości obsługi klienta.
Stosowane metody:
ćwiczenia, scenki, dyskusja moderowana
Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 5-15
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Jak tworzyć teksty przekonujące do zakupu?

Tworzenie tekstów przekonujących do zakupu jest elementem sztuki sprzedaży.

Opis szkolenia
Szkolenie „Jak tworzyć teksty przekonujące do zakupu” poświęcone jest korzyściom, które rozmówca uzyska, za pomocą pozytywnych i mocnych słów, odnoszących się do rezultatów, a nie do samego produktu czy oferty.
Tworzenie tekstów przekonujących do zakupu jest elementem sztuki sprzedaży. Polega na używaniu pozytywnie kojarzących się słów i sformułowań przez handlowca, które w odpowiedni sposób działają na klientów i stymulują ich wyobraźnię.
Taki język pomaga nie tylko sfinalizować transakcję, ale zbudować również pozytywne relacje z klientami.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
Osób odpowiedzialnych za tworzenie treści w internecie, a zwłaszcza mailingów sprzedażowych
Osób pracujące w sprzedaży;
Kierowników działów sprzedaży;
Osób kontaktujące się z klientem, podwykonawcą.
Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest:
Tworzenie skutecznych tekstów przekładające się na wskaźniki biznesowe;
Nabycie umiejętności wpływania na decyzję klienta;
Wzrost skuteczności zamykanych spraw;
Wzrost efektywności sprzedaży.

Korzyści:
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
Jak budować opisy, które działają na emocje klienta i skłaniają go do podjęcia decyzji zakupowej;
Które „magiczne” słowa działają, aby wzbudzać potrzebę w kliencie i w jaki sposób ich skutecznie używać;
W jaki sposób formułować proste zdania, które utwierdzą klienta, że nasza oferta jest odpowiedzią na jego oczekiwania;
W jaki sposób tworzyć korespondencję według zasady cecha – zaleta – korzyść;
W jaki sposób przekazać najważniejsze wartości i informacje, aby klient na etapie decyzji kierował się wyobraźnią;
Jak formułować realne obietnice i nie nadwyrężać zaufania klienta w przyszłości;
W jaki sposób unikać błędów związanych z brakiem spójności komunikatów;
W jaki sposób sporządzić ofertę zawierając w niej elementy storytellingowe, aby wywołać określone emocje u odbiorców;
Jaki są skuteczne schematy storytellingowe w służbie perswazji narracyjnej, które angażują klientów;
Jak wykorzystać dwuznaczność treści, by zachęcić odbiorcę do zapoznania się z przekazem reklamowym i skłonić do zakupu.
Stosowane metody:
Podstawowymi metodami pracy są:
Dyskusje moderowane;
Burza mózgów;
Ćwiczenia i gry symulacyjne;
Interaktywny wykład.
Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

Budowanie relacji C-Level

Jak nawiązywać, rozwijać i utrzymywać relacje z osobami C-Level.


Opis szkolenia
Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak budować relacje z osobami C-Level (inaczej C-Suite, CxO), ale również z dyrektorem generalnym (GM), dyrektorem zarządzającym (MD), szefami funkcjonalnymi (Head) i innymi liderami w organizacji.
Wyjaśnimy dlaczego relacje z C-Suite są obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek. Przedstawimy specyfikę pracy na poziomie CxO. Powiemy o różnych zaawansowanych strategiach, które pomogą uzyskać dostęp do najwyższej kadry kierowniczej i budować z nimi stałe relacje.
Na szkoleniu omówione i przećwiczone zostaną również zasady spotkań biznesowych na najwyższym szczeblu.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
wszystkich handlowców
kadry menedżerskiej
innych pracowników kontaktujących się kluczowymi klientami

Cele szkolenia:
wzrost sprzedaży
umocnienie relacji z najważniejszymi klientami firmy
podniesienie umiejętności - zarządzania sprzedażą do klientów strategicznym
Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:
jak wygląda świat C-Level
jak zostać "zaufanym doradcą"
jak zbudować dostąp do osoby C-Level
jak przygotować się do spotkania z C-Level
jak podtrzymywać relację z osobami C-Level
Stosowane metody:
odgrywanie scenariuszy
dyskusja moderowana
symulacje spotkań i nietypowych sytuacji
Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Profesjonalna współpraca z trudnym klientem biznesowym

Szkolenie z zasad współpracy z trudnymi klientami B2B.

Opis szkolenia
Oczekiwania i potrzeby klientów ulegają ciągłym zmianom. Aby dostosować się do tych potrzeb osoby zarządzające sprzedażą poszukują nieustannie odpowiedzi na pytania: „czego tak naprawdę chcą moi klienci?”

Jedną z najważniejszych potrzeb klienta jest dobry kontakt z handlowcem. Istotne jest to, jak się zachowuje, co mówi, czy jest skuteczny w rozwiązywaniu problemów.
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
Czym jest obecnie wysoka jakość i jakie są najwyższe standardy współpracy z klientami?
Jakie są zasady współpracy z dużym (strategicznym) klientem?
Jak sterować własnym nastawieniem i budować dobrą komunikację z klientem?
Jak bezpiecznie i skutecznie komunikować się z trudnym klientem?
Jak powinna przebiegać komunikacja w sytuacji konfliktowej z klientem?
Jakie są typy klientów w kontekście trudniejszych zachowań?
Jak asertywność może pomóc we współpracy z trudnym klientem?
Uczestnicy przećwiczą (symulacja rozmowy biznesowej) rozmowy z klientami. Celem będzie osiągnięcie założonych ceków przy jednoczesnym zachowaniu możliwie jak najlepszych relacji.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
handlowców
kadry menedżerskiej
pracowników mających kontakt z klientami firmy
Cele szkolenia:
zwiększenie sprzedaży
umocnienie relacji z klientami firmy
przeciwdziałanie utracie klientów
zmniejszenie stresu w pracy wśród pracowników współpracujących z klientami
Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy zwiększą umiejętności:
dopasowania rozmowy do typu klienta
radzenia sobie z klientem w sytuacjach konfliktowych
radzenia sobie ze stresem podczas trudnej rozmowy z klientem
reagowania na zarzuty ze strony klienta
kontrolowania zachowań, wywołujących negatywne emocje u klientów
asertywnego komunikowania
Stosowane metody:
ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studium przypadku, gry, symulacje biznesowe, testy
dyskusja moderowana
warsztat udzielania informacji zwrotnej pracownikom
Informacje organizacyjne

Liczebność grupy: 6-20
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Zarządzanie klientem strategicznym

Jak nawiązywać, rozwijać i podtrzymywać partnerską współpracą ze strategicznymi klientami.

Opis szkolenia
Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić efektywną sprzedaż strategiczną. Jak docierać do osób decyzyjnych i nie popełniać przy tym błędów.
W jaki sposób umiejętnie koordynować dużą liczbę wątków i utrzymywać relacje z wieloma osobami w złożonej strukturze. Nauczą się rozumieć różne perspektywy, potrzeby i interesy.
Poznają zasady prowadzenia efektywnych spotkań zespołowych.
Na szkoleniu zostaną omówione najlepsze standardy pracy KAMów. Opracowane na podstawie wieloletniego doświadczenia najlepszych handlowców z różnych branż.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
wszystkich handlowców
kadry menedżerskiej
innych pracowników kontaktujących się kluczowymi klientami
Cele szkolenia:
wzrost sprzedaży
poprawa przewidywalności biznesu
podniesienie umiejętności - zarządzania sprzedażą do klientów strategicznym
zwiększenie wzajemnych relacji z najważniejszymi klientami firmy
Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:
jakie są zasady sprzedaży strategicznej
jak planować aktywności w pracy z klientem strategicznym
jakie są najlepsze strategie wejścia do klienta strategicznego
jak planować sprzedać (Account Planning)
jak mapować procesy, relacje oraz potrzeby klienta
Stosowane metody:
odgrywanie scenariuszy
dyskusja moderowana
analiza autentycznych problemów – na przykładach zaczerpniętych z doświadczenia KAMów.
Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Cold calling i telefoniczne umawianie spotkań

Szkolenie z umiejętności dotarcia do nieznanych nam wcześniej osób i przekonania ich do spotkania z nami.

Opis szkolenia
Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie umawiania spotkań sprzedażowych z wykorzystywaniem tzw. cold call’i („zimnych telefonów”) – kontaktowanie się z osobami, które nie znają osoby dzwoniącej i nie spodziewają się takiego kontaktu oraz praca z „kontaktami ocieplonymi” (np. z polecenia).
Na szkoleniu uczestnicy warsztatów otrzymają praktyczne wskazówki związane z umawianiem spotkań handlowych podnoszące efektywność osobistą w tym zakresie określanie celów, zarządzania czasem i planowania działań handlowych.

Uczestnicy warsztatów nauczą się jak prezentować siebie i swoją ofertę w sposób wiarygodny, a także co zrobić, by przekonać decydenta do spotkania z handlowcem.
Uczestnicy podczas szkolenia będą ćwiczyć:
umiejętności dotarcia do osoby decyzyjnej
prowadzenia dobrej rozmowy B2B
przekonania rozmówcy do spotkania
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest skierowane do:
wszystkich handlowców
innych pracowników kontaktujących się telefonicznie z klientami (Customer Care, Telemarketing, Serwis itp.)

Cele szkolenia:
zwiększenie sprzedaży firmy
zwiększenie liczby nowych klientów
podniesienie umiejętności handlowców - skutecznej rozmowy z nieznajomą osobą
zbudowanie szkicu skryptu rozmowy

Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:

Jak przekonać siebie do sprzedaży poprzez telefon?
Jak przejść przez tzw. Gatekeepera (np. Recepcję) i dotrzeć do właściwej osoby?
Co zrobić aby Klient natychmiast się nie rozłączył?
Jak profesjonalne wzbudzić zainteresowanie w rozmowie telefonicznej?
Jak poprowadzić rozmowę ukierunkowaną na pozyskanie Klienta?
Jak uzyskać potrzebne informacje?
Jak wspomóc siebie w sprzedaży telefonicznej?
Jak realizować cele w rozmowie telefonicznej?
Stosowane metody:
demonstracja nagrań skutecznych rozmów B2B
ćwiczenie umiejętności rozmowy telefonicznej (poszczególnych etapów)
dyskusja moderowana,
Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-14
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 8 godzin przez 1 dzień

Planowanie sprzedaży

Szkolenie na którym nauczysz się lepiej planować to, co wydarzy się w sprzedaży.

Opis szkolenia
Planowanie sprzedaży to proces opracowywania celów sprzedażowych i konkretny plan ich osiągnięcia. Planowanie sprzedaży odnosi się do zarządzania sprzedażą, które służy do planowania roku lub kwartału dla zespołu sprzedaży.

Szkolenie "Planowanie Sprzedaży” ma na celu przedstawienie sposobów i metod profesjonalnego planowania sprzedaży.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z Klientami;
Wszystkich pracowników sił sprzedaży.
Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy na temat narzędzi i metod planowania sprzedaży, w sposób umożliwiający im realizację przyjętej w organizacji strategii w zakresie obrotów, marży, zysku, struktury portfela klientów, rynków, produktów i kanałów sprzedaży.
Korzyści:
Uczestnicy szkolenia:
Nauczą się, w jaki sposób określić strukturę przychodów - które produkty są najważniejsze dla firmy i dlaczego;
Poznają, jaka wartość stanowią dla klientów oferowane produkty;
Poznają, jakie potrzeby mają nasi klienci i jaki mają profil;
Nauczą się, oszacowania wielkości segmentów rynku;
Poznają narzędzia do planowania sprzedaży w tym analizę w oparciu o 5 sił Portera;
Nauczą się, w jaki sposób zidentyfikować kluczowe czynniki mających wpływ na sprzedaż;
Naucz się, dokonywać analizy dopasowania kanałów sprzedaży i komunikacji do segmentów rynku;
Poznają wpływ strategii na planowanie sprzedaży.
Stosowane metody:
Podstawowymi metodami wykorzystywanymi na szkoleniu są:
Dyskusje moderowane;
Burza mózgów;
Gry symulacyjne;
Interaktywny wykład.
Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

Etyka biznesu

Stosowanie norm etycznych jest fundamentem reputacji handlowca i przepustką do najlepszych klientów.

Opis szkolenia
W idealnym systemie etyka biznesu jest zbiorem zasad, które wprowadza się do działania firmy, tak by rozwiązania zastosowane w przedsiębiorstwie działały z korzyścią dla otoczenia i pracowników.

Wymaganie przestrzegania najwyższych standardów etycznych w organizacji przez partnerów biznesowych i współpracowników stało się elementem wyróżniającym firmę na rynku. To często dzięki stosowanym zasadom etycznym organizacje są w stanie przyciągnąć najlepszych pracowników i kontrahentów.
Szkolenie „Etyka biznesu” pokazuje i uczy, jak zachowania etyczne wpływają na pracowników, firmę i prowadzenie biznesu.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
Menedżerów;
Pracowników wszystkich szczebli i obszarów organizacji.
Cele szkolenia:
Nauczenie jego uczestników postaw zgodnych z etyką biznesu również w social mediach;
Zbudowanie trwałych relacji zarówno wewnątrz organizacji, jak i na zewnątrz;
Wzrost sprzedaży poprzez stosowanie zasad etyki w biznesie;
Usprawnienie zarządzania;
Wytworzenie umiejętność kierowania ludźmi w oparciu o etykę;
Zmniejszenie kosztów ewentualnych konfliktów wypływających z nieznajomości przez świat biznesu obowiązujących reguł moralnych.
Korzyści:
Po ukończeniu szkolenia, jego uczestnik:
Uporządkuje wiedzę dotyczącą wartości i zasad etycznych w środowisku zawodowym;
Będzie świadomym, w jaki sposób etyka biznesu wpływa na wizerunek i reputacja w biznesie;
Będzie umieć wskazać rolę i zakres odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa;
Zrozumie istotę, budowę i funkcje zawodowych kodeksów etycznych.
Stosowane metody:
Podstawowymi metodami wykorzystywanymi na szkoleniu są:
Dyskusje moderowane;
Burza mózgów;
Gry symulacyjne;
Interaktywny wykład.
Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin przez 1 dzień.

Profesjonalny networking biznesowy

Profesjonalny networking biznesowy to szkolenie uczące jak w krótkim czasie nawiązać dużo nowych kontaktów biznesowych a spotkania z grupą nieznajomych osób były przyjemnością.

Opis szkolenia
Networking biznesowy jest często wykorzystywany jako sposób na efektywne dotarcie do potencjalnych klientów. To z jednej strony jeden z najmniej kosztownych, a z drugiej strony efektywny ale też wyrafinowany sposób sprzedaży.
Szkolenie „Profesjonalny networking biznesowy” odblokowuje i rozwija umiejętności związane z bezpośrednim kontaktem.
Nawet handlowcy, często nie radzą sobie z presją: „musisz kogoś poznać, zebrać jak najwięcej wizytówek, nowe kontakty to nowy biznes”.
Robią więc wszystko, aby odwlec albo uniknąć konieczności poznawania.
Szkolenie z profesjonalnego networkingu biznesowego pomoże uczestnikom pozbyć się typowej wymówki jaką często jest: wszyscy stoją w grupkach znajomych i nie wiem jak podejść i „wbić się”.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Typowymi odbiorcami szkolenia są
Osoby pracujące w sprzedaży;
Kierownicy działów sprzedaży;
Osoby kontaktujące się z klientem, podwykonawcą;
Wszystkie osoby mające dyskomfort w nawiązywaniu nowych kontaktów i relacji.
Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest:
Zamiana kontaktów na kontrakty;
Zdobycie nowych klientów;
Pozyskanie sprawdzonych partnerów biznesowych;
Skuteczne pozyskiwanie rekomendacji;
Wzrost sprzedaży.
Korzyści:
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
Jakie istnieją kanały pozyskiwania nowych kontaktów i jaka jest ich skuteczność;
Zmierzą się z obawami i mitami networkingu;
Poznają zasadę „givers gain”;
Gdzie szukać wartościowych eventów;
Poznają 5-elementowa taktykę networkingową na eventach (PPPPP);
W jaki sposób zamienić kontakty na kontrakty;
Jakie są najważniejsze przyczyny niepowodzeń;
Dowiedzą się jaka jest rola LinkedIn we współczesnym networkingu.
Stosowane metody:
Podstawowymi metodami pracy są:
Odgrywanie scenek;
Ćwiczenia (na żywo) na prawdziwym evencie;
Dyskusje moderowane;
Interaktywny wykład.
Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

Sprzedaż konsultacyjna B2B

Sprzedaż konsultacyjna B2B to szkolenie uczące, jak zmienić sposób rozmowy sprzedażowej na doradztwo klientowi.

Opis szkolenia
Sprzedaż konsultacyjna (inaczej doradcza) jest sprzedażą skoncentrowaną na kliencie. Sprzedaż konsultacyjna to niejako nowy sposób myślenia o sprzedaży. W centrum działań sprzedawców znaleźli się klienci, a nie produkty. Zrozumienie klientów stało się ważniejsze od ich przekonywania, a rozwiązania muszą być szyte na miarę. Szkolenie „Sprzedaż konsultacyjna” pokazuje jak ważne jest zrozumienie potrzeb klienta i bycie dla niego partnerem a nie sprzedawcą, jak przejść od rozmowy o produkcie do rozmowy o wynikach biznesowych i odnieść sukces w sprzedaży.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Typowymi odbiorcami szkolenia są
Osoby pracujące w sprzedaży;
Kierownicy działów sprzedaży;
Osoby kontaktujące się z klientem, podwykonawcą;
Cele szkolenia:
Celem szkolenia jest:
Zwiększenie liczby kontraktów;
Zdobycie nowych klientów;
Wzmocnienie relacji z klientami;
Zmiana wizerunku firmy z dostawcy na partnera biznesowego;
Wzrost sprzedaży.
Korzyści:
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
Jak zmieniła się sprzedaży oraz sposób dokonywania zakupów przez klientów;
W jaki sposób globalizacja, sytuacja gospodarcza oraz nowe technologie zmieniły pozycję sprzedaży;
Jak wygląda proces decyzyjny u klienta i od czego zależy jego rezultat;
Jakie znaczenie zarówno dla zakupu jak i dla sprzedaży rozmowa konsultacyjna/doradcza;
Jak przewidywać potrzeby klienta;
W jaki sposób podążać za wartością;
Jaką wartość dodaną wnosimy jako doradcy klienta;
Jak budować więzi, nawiązywać kontakt emocjonalnego z klientem.
Stosowane metody:
Podstawowymi metodami pracy są:
Dyskusje moderowane;
Burza mózgów;
Ćwiczenia i gry symulacyjne;
Interaktywny wykład.
Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 15 godzin przez 2 dni.

Negocjacje zdalne

Jak lepiej negocjować poprzez systemy komunikacji na odległość.


Opis szkolenia
Proces prowadzenia negocjacji zmienia swoją formę płynnie. Wraz z postępem technologicznym, otrzymujemy wiele nowych możliwości prowadzenia rozmów negocjacyjnych. Dzięki temu, rozmowy handlowe są możliwe do przeprowadzenia w niemal każdych okolicznościach.
Szkolenie pozwoli uczestnikom na prowadzenie skuteczniejszych, rozmów biznesowych poprzez systemy telekonferencyjne.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
handlowców,
pracowników zdalnej obsługi klienta,
każdego kto chciałby poznać i przetestować najskuteczniejsze techniki stosowane w negocjacjach zdalnych.
Cele szkolenia:
poznanie narzędzi, które natychmiastowo będą wspierały negocjatorów, budowały ich autorytet i pozycję negocjacyjną,
omówienie i przećwiczenie efektywnych techniki oddziaływania poprzez nowoczesne narzędzia komunikacyjne.
Korzyści:
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:
jakie są zasady występowania przed kamerą – jak zbudować przewagę zanim jeszcze zaczniemy;
jakie są najważniejsze systemy do wideokonferencji;
w jaki sposób przygotować do negocjacji zdalnych;
jak opracować skuteczną agendę negocjacyjną;
jakich używać technik wzmacniających pozycję w negocjacjach zdalnych;
jak są różnice kulturowe w negocjacjach zdalnych;
w jaki sposób zarządzać partnerami biznesowymi w negocjacjach;
jak przeprowadzić podsumowanie ustaleń i wyników negocjacji;
w jaki sposób budować autorytet negocjatora
Stosowane metody:
wykład,
gry negocjacyjne,
ćwiczenia indywidualne.
Informacje organizacyjne


Liczebność grupy: 6-15.

Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin.

Sprzedaż do dużych organizacji.

Sprzedaż do dużych korporacji znacząco różni się od sprzedaży do małych i średnich przedsiębiorstw.

Opis szkolenia
Niektórzy handlowcy, mimo posiadania obszernej wiedzy w zakresie technik sprzedaży i obsługi klienta nadal nie są w stanie skutecznie realizować sprzedaży do dużych organizacji. Szkolenie ze sprzedaży do dużych organizacji uczy, czym różni się sprzedaż do korporacji od sprzedaży do małych i średnich firm, na jakie elementy zwrócić uwagę, aby pozyskać kontrakt w dużej organizacji, w jaki sposób zbudować relacje z klientem korporacyjnym.
Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
Wszystkich pracowników sił sprzedaży;
Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z Klientami.
Celem szkolenia jest:
Pozyskanie korporacyjnych klientów;
Zwiększenie liczby kontraktów do dużych organizacji;
Nawiązanie i wzmocnienie relacji z klientami korporacyjnymi;
Zmiana wizerunku firmy z dostawcy na partnera biznesowego;
Wzrost sprzedaży.
Korzyści:
Uczestnicy szkolenia nauczą się:
Czym różni się sprzedaż do korporacji od sprzedaży do małych i średnich firm;
Jakie są różnice kultur organizacyjnych;
Co sprzedawać do dużych organizacji;
Zrozumieją sposób działania dużego przedsiębiorstwa;
Zrozumieją cele strategiczne i taktyczne korporacji;
Poznają charakterystykę ścieżki decyzyjnej.
Stosowane metody:
Podstawowymi metodami pracy są:
Dyskusje moderowane;
Burza mózgów;
Ćwiczenia i gry symulacyjne;
Interaktywny wykład.
Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-15.
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin przez 1 dzień.

Omówienie handlu elektronicznego (E-commerce overview)

Szkolenie wprowadzające do sprzedaży elektronicznej e-commerce.

Opis szkolenia
Handel elektroniczny to proces sprzedawania i kupowania produktów i usług, a więc zawierania transakcji handlowych z wykorzystaniem środków elektronicznych.
Handel elektroniczny szybko się rozwija, a ponieważ wymagania klientów stale się zwiększają, niezbędnym staje się sprostanie tym wymaganiom.
Podczas szkolenia E-commerce overview zostaną zaprezentowane zarówno założenie i zasady, jakimi powinny kierować się organizacje realizujące ten sposób sprzedaży, jak i czynniki wpływające na sukces w tym obszarze.

Grupa docelowa - uczestnicy szkolenia
Szkolenie skierowane jest do:
Wszystkich pracowników sił sprzedaży;
Menedżerów zajmujący się sprzedażą bądź uzgodnieniami z klientami.
Celem szkolenia jest:
Poznanie zasad funkcjonowania handlu elektronicznego;
Oszczędność kosztów funkcjonowania firmy;
Skrócenie kanałów dystrybucji, racjonalizacja logistyki;
Oszczędność czasu, elastyczność funkcjonowania;
Wyróżnienie się na tle konkurencji;
Szybkie skalowanie przy minimalnych kosztach;
Wzrost sprzedaży.
Korzyści:
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
Czym jest handel elektroniczny;
Jakie są najbardziej popularną metodą handlu elektronicznego;
Jakie procedury są stosowane w celu zawarcia transakcji handlowej;
Jakie są najważniejsze korzyści ze stosowania e-commerce;
Co głównie kupują klienci sieci e-commerce;
Jak promować produkty on-line;
Jakie są trendy konsumpcyjne;
Jakie są zalety i wady sprzedaży elektronicznej.
Stosowane metody:
Podstawowymi metodami pracy są:
Dyskusje moderowane;
Burza mózgów;
Ćwiczenia i gry symulacyjne;
Interaktywny wykład.
Informacje organizacyjne
Liczebność grupy: 6-15.
Liczba godzin i dni dydaktycznych: 6 godzin przez 1 dzień.

Ekspert odpowiedzialny za likwidację barier kompetencyjnych i podnoszenie kwalifikacji w zespołach

Marcin Babiak

Trener, mentor, ekspert przywództwa, zarządzania oraz transformacji kulturowej i cyfrowej, trener-praktyk, mentor i konsultant.
Ma za sobą wieloletnią praktykę menedżerską w takich firmach jak Intel, Apple, Dell, Groupon czy Komputronik.
Na co dzień tworzy i realizuje programy doradcze i szkoleniowe dla firm. Pracuje jako konsultant, trener i coach kadry menedżerskiej. Specjalizuje się w pracy z młodymi liderami, otwartymi na zmiany szefami firm oraz firmami w okresie transformacji.
Doświadczony w pracy w złożonych, międzynarodowych, wielokulturowych i wielojęzycznych organizacjach.
https://www.linkedin.com/in/marcinbabiak/