Ryzyko ceny transferowych

Konsultacja 

800 złotych netto/godzinę

Liczba i wysokość podatków płaconych przez przedsiębiorców to ciągle jedna z najważniejszym barier rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju. 

Z tego powodu proces planowania podatkowego może stać się jednym z podstawowych składników tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. Wymaga to jednak przemyślanych działań tak aby nie wejść w konflikt z prawem podatkowym i organami kontroli. Brak zgłoszenia lub inna niezgodność z regulacjami w zakresie raportowania schematów podatkowych może wiązać się z karami pieniężnymi

Ocena występowania schematów podatkowych w firmie i określenie obowiązku raportowania.


Wdrożenie 

800 złotych netto/godzinę

Wsparcie we właściwym wdrożeniu schematu podatkowego

Pomoc w raportowaniu schematów podatkowych


Ekspert odpowiedzialny za usługi dotyczące kontroli skarbowych  

Paweł Cybulski

lider zespołu ds. kontroli skarbowych w Centrum Likwidacji barier Biznesowych

Były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w latach 2016-2017 brał czynny udział w budowie struktur Krajowej Administracji Skarbowej, obecnie doradca podatkowy i szkoleniowiec, ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, skarbowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy od najniższych struktur, poprzez kierowanie urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową w Warszawie aż do nadzoru i kierowania pracą całego aparatu skarbowego w latach 2017-2019 w ramach sprawowanej funkcji ministra. Posiada również 8 letni staż w spółce Skarbu Państwa gdzie zajmował się problematyką kontroli dochodzeniowo-śledczej. Czynnie uczestniczył m.in. w budowie programu współdziałania w Ministerstwie Finansów oraz uszczelnieniu podatków VAT i CIT.