Schematy podatkowe MDR

Konsultacja 

800 złotych netto/godzinę

Nowy format raportowania o cenach transferowych daje fiskusowi wgląd w szerszy zestaw danych i zwiększa tym samym ryzyko kontroli. Aby uniknąć błędów skutkujących wysokimi sankcjami, podatnicy powinni wprowadzić odpowiednie procedury i mechanizmy.

Wskazane są konsultacje dot. wypełniania przez podatnika obowiązków dokumentacyjnych.


Pozwala to na ograniczenie ryzyka określenia dochodu (straty) podatnika przez organ podatkowy, jak również chroni przed sankcjami karnoskarbowymi, związanymi ze składaniem

Wdrożenie 

800 złotych netto/godzinę

Wdrożenie rekomendowanych zmian,

Poprzez prawidłowo i terminowo sporządzoną dokumentację cen transferowych. Wypełnienie wszystkich elementów formalnych, które są wymagane przez przepisy ustaw o CIT i PIT.

Opis faktycznego przebiegu oraz okoliczności zawarcia i realizacji transakcji a także zachowanie jej stron.


Określenie, przyjęcie i stosowanie odpowiedniej polityki cen transferowych,

Ekspert odpowiedzialny za usługi dotyczące kontroli skarbowych  

Paweł Cybulski

lider zespołu ds. kontroli skarbowych w Centrum Likwidacji barier Biznesowych

Były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w latach 2016-2017 brał czynny udział w budowie struktur Krajowej Administracji Skarbowej, obecnie doradca podatkowy i szkoleniowiec, ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, skarbowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy od najniższych struktur, poprzez kierowanie urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową w Warszawie aż do nadzoru i kierowania pracą całego aparatu skarbowego w latach 2017-2019 w ramach sprawowanej funkcji ministra. Posiada również 8 letni staż w spółce Skarbu Państwa gdzie zajmował się problematyką kontroli dochodzeniowo-śledczej. Czynnie uczestniczył m.in. w budowie programu współdziałania w Ministerstwie Finansów oraz uszczelnieniu podatków VAT i CIT.