Prawne relacje zewnętrzne firmy

Umowy

Nie wymaga szerszego
tłumaczenia fakt, że umowy są sednem prowadzenia każdego biznesu, i to niezależnie od tego, czy zostały zawarte w formie pisemnej, mailowej, sms-owej czy ustnej. Trzeba także pamiętać, że forma czy treść zawartej umowy nie mają większego znaczenia, dopóki współpraca z danym kontrahentem układa się poprawnie. Umowy są tak naprawdę przygotowywane na wypadek sytuacji trudnych, spornych lub wręcz kryzysowych. Wówczas jest jednak zwykle zbyt późno, by zmienić ich treść. Dlatego też, aby zapewnić bezpieczeństwo Twojej firmie, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia prawnego już na etapie ich zawierania.

Relacje z państwem / Urzędem Skarbowym / ZUS

Relacje firmy z organami państwowymi cechuje w ostatnich latach duża niepewność i brak przewidywalności. Związane to jest z ciągle zmieniającymi się przepisami, brakiem ustalonej praktyki postępowania przez organy państwa, a także ciągle zwiększającym się zakresem obowiązków nakładanych na biznes.

Windykacja wierzytelności

Sama wygrana sprawy sądowej nie musi oznaczać końca sporu. Trzeba jeszcze doprowadzić do tego, żeby wyrok został wykonany. Żaden wyrok sądowy nie jest zbyt wiele wart, jeżeli nie można wprowadzić go w życie. Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie windykacji wierzytelności na terenie Polski i Ukrainy. Nasze usługi obejmują zarówno skuteczną windykację wierzytelności objętych tytułami egzekucyjnymi, jak i wierzytelności wymagalnych, lecz nie potwierdzonych takimi dokumentami. Nasze doradztwo obejmuje wybór najskuteczniejszego wariantu dalszych działań, negocjacje na etapie przedsądowym, a w razie konieczności pomoc prawną na etapie postępowania sądowego oraz egzekucji wierzytelności.

Procesy sądowe

Wbrew pozorom, dla nas nie jest to wcale „ulubiony” sposób rozwiązywania sporów biznesowych. Czasami jednak sprawy sądowej nie da się uniknąć. Albo też sami musimy zwrócić się o pomoc do sądu albo możemy być do tego zmuszeni przez drugą stronę. Do procesu można i trzeba się jednak odpowiednio przygotować.

Restrukturyzacja długów – negocjacje z wierzycielami

Zapewniamy pomoc przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej w przygotowaniu planów naprawczych, projektów restrukturyzacji, propozycji układowych dla wierzycieli i planów restrukturyzacyjnych. Doradztwo obejmuje także analizę i pozyskanie źródeł finansowania koniecznych do uzdrowienia firmy.

Prawo miejscowe

Badanie aktów prawa miejscowego jest kluczowym aspektem zwłaszcza wszelkich inwestycji związanych z nieruchomościami, które mają być przeznaczone pod działalność gospodarczą. Jest to także istotne z uwagi na potencjalny przedmiot działalności Twojego zakładu produkcyjnego.

Koncesje, zezwolenia i licencje

Działalność gospodarcza w Polsce jest niejednokrotnie obwarowana dodatkowymi obowiązkami. Może się zdarzyć, że prowadzenie działalności z obszaru, którym się zajmujesz, wymaga uzyskania zezwolenia, koncesji, wpisu do rejestru działalności regulowanej czy licencji.

Przekształcenia i zmiana formy działalności

Pomoc w przekształceniu firmy może dotyczyć zarówno doboru odpowiedniej formy prawnej, jak i zmiany istniejących dokumentów regulujących działalność Twojej firmy, takich jak umowa lub statut spółki czy też regulaminy wewnętrzne. Dobór właściwej struktury organizacyjnej jest szczególnie ważny z punktu widzenia kosztów i obciążeń podatkowych Twojej firmy. Innym istotnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę, kierując się wyborem formy działalności, jest osobista odpowiedzialność wspólników i zarządu za działanie firmy.

Doradztwo wierzycielom w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, wniosków o wyłączenie z masy upadłości, uczestnictwo w radach wierzycieli.

Znajomość specyfiki postępowań upadłościowych pozwala nam także na skuteczne doradztwo wierzycielom, których dłużnicy znajdują się w stanie upadłości, bądź w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Nasza obejmuje m. in. przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności, wniosków o wyłączenie z masy upadłości, a także uczestnictwo w radach wierzycieli.

Ekspert odpowiedzialny za likwidację barier prawnych

DR WOJCIECH PIŁAT

Lider zespołu ekspertów ds. ochrony prawnej właścicieli i menadżerów firm

Adwokat z kilkunastoletnim stażem, doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Ukończył także studia podyplomowe na SGH z zakresu „Zarządzania Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw". W obszarze jego zainteresowań znajdują się prawo cywilne i gospodarcze oraz prawo spółek. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno bieżącej, jak i w zakresie restrukturyzacji, przekształceń, likwidacji oraz upadłości. Jego szczególnym polem zainteresowań są restrukturyzacje oraz upadłości. Problematyką prawa upadłościowego i naprawczego (obecnie: restrukturyzacyjnego) zajmuje się̨ od 2004 roku. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, podmiotów o charakterze korporacyjnym. Doradza w toku przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorstw, pomaga dobrać optymalną strukturę funkcjonowania firmy oraz w negocjacjach z kontrahentami oraz wierzycielami. Służy także wsparciem firmom w toku postępowania restrukturyzacyjnego, bądź́ upadłościowego. Świadczy lub świadczył obsługę̨ prawną czołowym firmom m.in. z branży leasingowej, kolejowej, budowlanej, przetwórstwa spożywczego, handlu detalicznego oraz branży outdoor. Od lat doradza od strony prawnej wielu syndykom masy upadłości. Posiada duże doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej upadłości likwidacyjnych i
układowych, doradztwie prawnym i współpracy z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi w toku poszczególnych etapów postępowań upadłościowych. Występuje jako obrońca w sprawach karnych gospodarczych. Posiada także duże doświadczenie w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
Autor lub współautor artykułów naukowych i licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego, prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jest współautorem najnowszego komentarza do ustawy o komornikach sądowych, ustawy o kosztach komorniczych i kodeksu etyki zawodowej komornika sądowego pod red. M. Świeczkowskiej-Wójcikowskiej i J. Świeczkowskiego, wydanego w 2019 przez Wolters Kluwer. Był ekspertem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w toku prac legislacyjnych dotyczących przygotowania i uchwalenia nowej (2019) ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych.
W latach 2018-2019 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Sekcji Prawa Gospodarczego przy ORA w Warszawie. Od września 2020 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Prawnych, Celnych i
Podatkowych w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Jest autorem pierwszego polskiego bloga prawniczego o tematyce upadłości i restrukturyzacji (www.prawo-upadłościowe.pl).
Stały ekspert prawny portali www.wyborcza.biz i www.gazeta.pl. Występował jako konsultant prawny w wielu programach telewizyjnych, publikacjach prasowych oraz audycjach radiowych, w tym w TVN, TVN24, TVP2, TV Polsat, Radio TOK FM, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Dziennika Gazeta Prawna itp. prywatnie pasjonat muzyki, zarówno jako słuchacz, jak i kompozytor oraz wykonawca.
https://www.linkedin.com/in/dr-wojciech-pi%C5%82at-b5952a5b/