Przygotowanie się do kontroli

Konsultacja 

800 złotych netto/godzinę

Ocena ryzyka wystąpienia kontroli, 
prewencja oraz profilaktyka poprzedzająca ewentualne postępowania kontrolne,
postępowania podatkowe oraz karne – skarbowe.
Bieżące doradztwo we wszczętym postępowaniu kontrolnym/podatkowym

Wdrożenie 

800 złotych netto/godzinę

Ocena i przygotowanie dokumentacji dowodowej w postępowaniu,
Przygotowanie linii obrony przed organami kontroli zwłaszcza organami podatkowymi,


Reprezentowanie firmy objętej postępowaniem kontrolnym/podatkowym przed organami podatkowymi 

Ekspert odpowiedzialny za usługi dotyczące kontroli skarbowych  

Paweł Cybulski

lider zespołu ds. kontroli skarbowych w Centrum Likwidacji barier Biznesowych

Były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w latach 2016-2017 brał czynny udział w budowie struktur Krajowej Administracji Skarbowej, obecnie doradca podatkowy i szkoleniowiec, ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, skarbowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy od najniższych struktur, poprzez kierowanie urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową w Warszawie aż do nadzoru i kierowania pracą całego aparatu skarbowego w latach 2017-2019 w ramach sprawowanej funkcji ministra. Posiada również 8 letni staż w spółce Skarbu Państwa gdzie zajmował się problematyką kontroli dochodzeniowo-śledczej. Czynnie uczestniczył m.in. w budowie programu współdziałania w Ministerstwie Finansów oraz uszczelnieniu podatków VAT i CIT.