Przekształcenia i restrukturyzacje

Prawo spółek, przekształcenia prawne i kapitałowe

Kancelaria świadczy lub świadczyła w tym zakresie obsługę prawną czołowym firmom m.in. z branży bankowej, leasingowej, spedycyjnej i budowlanej. Partnerzy kancelarii posiadają także doświadczenie w zarządzaniu na stanowiskach kierowniczych w sektorach: bankowym, finansowym i energetycznym, co zapewnia znajomość nie tylko prawnej, ale także biznesowej strony działalności firmy.

Procesy optymalizacji przedsiębiorstwa

Doradzając w zakresie optymalizacji działalności, należy zawsze rozpocząć od rozpoznania i ustalenia celów i korzyści, jak również zagrożeń (analiza SWOT). Kolejnym etapem jest propozycja wariantów zmian i przekształceń. Ostatnim etapem jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji prawnej, finansowej i korporacyjnej, a następnie wdrożenie zmian w firmie.

Sądowe postępowania restrukturyzacyjne

Posiadamy duże doświadczenie w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Zapewniamy pomoc przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej w przygotowaniu projektów działań sanacyjnych, propozycji układowych dla wierzycieli i planów restrukturyzacyjnych. Doradztwo obejmuje także analizę i pozyskanie źródeł finansowania koniecznych do uzdrowienia firmy.

Sukcesja i zarząd sukcesyjny

Od transformacji ustrojowej minęły już trzy dekady. To czas, w którym w sposób nieunikniony w biznesie dochodzi do zmiany pokoleniowej. Dzięki odpowiednim instrumentom prawnym można jednak w odpowiedni sposób przygotować się do tej zmiany i przeprowadzić ją w sposób najmniej bolesny.Ekspert odpowiedzialny za likwidację barier prawnych

DR WOJCIECH PIŁAT

Lider zespołu ekspertów ds. ochrony prawnej właścicieli i menadżerów firm

Adwokat z kilkunastoletnim stażem, doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Ukończył także studia podyplomowe na SGH z zakresu „Zarządzania Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw". W obszarze jego zainteresowań znajdują się prawo cywilne i gospodarcze oraz prawo spółek. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno bieżącej, jak i w zakresie restrukturyzacji, przekształceń, likwidacji oraz upadłości. Jego szczególnym polem zainteresowań są restrukturyzacje oraz upadłości. Problematyką prawa upadłościowego i naprawczego (obecnie: restrukturyzacyjnego) zajmuje się̨ od 2004 roku. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, podmiotów o charakterze korporacyjnym. Doradza w toku przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorstw, pomaga dobrać optymalną strukturę funkcjonowania firmy oraz w negocjacjach z kontrahentami oraz wierzycielami. Służy także wsparciem firmom w toku postępowania restrukturyzacyjnego, bądź́ upadłościowego. Świadczy lub świadczył obsługę̨ prawną czołowym firmom m.in. z branży leasingowej, kolejowej, budowlanej, przetwórstwa spożywczego, handlu detalicznego oraz branży outdoor. Od lat doradza od strony prawnej wielu syndykom masy upadłości. Posiada duże doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej upadłości likwidacyjnych i
układowych, doradztwie prawnym i współpracy z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi w toku poszczególnych etapów postępowań upadłościowych. Występuje jako obrońca w sprawach karnych gospodarczych. Posiada także duże doświadczenie w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
Autor lub współautor artykułów naukowych i licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego, prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jest współautorem najnowszego komentarza do ustawy o komornikach sądowych, ustawy o kosztach komorniczych i kodeksu etyki zawodowej komornika sądowego pod red. M. Świeczkowskiej-Wójcikowskiej i J. Świeczkowskiego, wydanego w 2019 przez Wolters Kluwer. Był ekspertem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w toku prac legislacyjnych dotyczących przygotowania i uchwalenia nowej (2019) ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych.
W latach 2018-2019 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Sekcji Prawa Gospodarczego przy ORA w Warszawie. Od września 2020 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Prawnych, Celnych i
Podatkowych w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Jest autorem pierwszego polskiego bloga prawniczego o tematyce upadłości i restrukturyzacji (www.prawo-upadłościowe.pl).
Stały ekspert prawny portali www.wyborcza.biz i www.gazeta.pl. Występował jako konsultant prawny w wielu programach telewizyjnych, publikacjach prasowych oraz audycjach radiowych, w tym w TVN, TVN24, TVP2, TV Polsat, Radio TOK FM, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Dziennika Gazeta Prawna itp. prywatnie pasjonat muzyki, zarówno jako słuchacz, jak i kompozytor oraz wykonawca.
https://www.linkedin.com/in/dr-wojciech-pi%C5%82at-b5952a5b/