Ochrona firmy i kadry kierowniczej przed osobistą odpowiedzialnością

Monitorowanie obowiązków zarządu

W dzisiejszych czasach przepisy prawa nakładają na zarząd liczne obowiązki sprawozdawcze. Ich lekceważenie może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, w tym również takich które dotykają członków kadry kierowniczej osobiście. Mowa tu przede wszystkich o obciążeniu członków zarządu osobistą odpowiedzialnością finansową za długi przedsiębiorstwa. Dlatego też zawsze łatwiej takim sytuacjom zapobiegać niż później zwalczać niekorzystne i często nieodwracalne skutki.

Procesy karne gospodarcze i karnoskarbowe

Odpowiedzialność członków zarządu jest dużo większa niż jedynie odpowiedzialność przed udziałowcami czy akcjonariuszami. Może okazać się że odpowiadamy za swoje działania lub zaniechania również po odejściu z funkcji.

Posiadamy duże doświadczenie w obronach w sprawach karnych gospodarczych (w szczególności dotyczących przestępstw z art. 296 – 309 Kodeksu karnego), a także sprawach karnoskarbowych. Znajomość specyfiki prowadzenia biznesu pozwala nam na przygotowanie optymalnej linii obrony w danej

sprawie.

Sprawy o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Liczba takich spraw rośnie z każdym rokiem. Przepisy prawa przewidują całkowicie odrębną procedurę służącą orzeczeniu – nawet na okres 10 lat - zakaz pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.  Posiadamy duże doświadczenie w tego rodzaju postępowaniach, pełniąc rolę pełnomocników w postępowaniach z wniosków wierzycieli o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

Doradztwo członkom zarządu w sprawach dotyczących osobistej odpowiedzialności za długi firmy

Będąc w zarządzie spółki kapitałowej, nie da się uniknąć ryzyka odpowiedzialności. Przepisy są w tym względzie coraz bardziej bezlitosne. Zarówno pełniąc funkcję jak i po jej zakończeniu można odpowiadać za długi podmiotu którym zarządzaliśmy.
Doradztwo prawne w sprawach dotyczących osobistej odpowiedzialności członków zarządu obejmuje zarówno udział w postępowaniu sądowych, jak i wsparcie w ewentualnych negocjacjach z wierzycielami inicjującymi postępowania.Ekspert odpowiedzialny za likwidację barier prawnych  

DR WOJCIECH PIŁAT

Lider zespołu ekspertów ds. ochrony prawnej właścicieli i menadżerów firm


Adwokat z kilkunastoletnim stażem, doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Ukończył także studia podyplomowe na SGH z zakresu „Zarządzania Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw". W obszarze jego zainteresowań znajdują się prawo cywilne i gospodarcze oraz prawo spółek. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno bieżącej, jak i w zakresie restrukturyzacji, przekształceń, likwidacji oraz upadłości. Jego szczególnym polem zainteresowań są restrukturyzacje oraz upadłości. Problematyką prawa upadłościowego i naprawczego (obecnie: restrukturyzacyjnego) zajmuje się̨ od 2004 roku. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, podmiotów o charakterze korporacyjnym. Doradza w toku przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorstw, pomaga dobrać optymalną strukturę funkcjonowania firmy oraz w negocjacjach z kontrahentami oraz wierzycielami. Służy także wsparciem firmom w toku postępowania restrukturyzacyjnego, bądź́ upadłościowego. Świadczy lub świadczył obsługę̨ prawną czołowym firmom m.in. z branży leasingowej, kolejowej, budowlanej, przetwórstwa spożywczego, handlu detalicznego oraz branży outdoor. Od lat doradza od strony prawnej wielu syndykom masy upadłości. Posiada duże doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej upadłości likwidacyjnych i
układowych, doradztwie prawnym i współpracy z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi w toku poszczególnych etapów postępowań upadłościowych. Występuje jako obrońca w sprawach karnych gospodarczych. Posiada także duże doświadczenie w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
Autor lub współautor artykułów naukowych i licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego, prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jest współautorem najnowszego komentarza do ustawy o komornikach sądowych, ustawy o kosztach komorniczych i kodeksu etyki zawodowej komornika sądowego pod red. M. Świeczkowskiej-Wójcikowskiej i J. Świeczkowskiego, wydanego w 2019 przez Wolters Kluwer. Był ekspertem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w toku prac legislacyjnych dotyczących przygotowania i uchwalenia nowej (2019) ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych.
W latach 2018-2019 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Sekcji Prawa Gospodarczego przy ORA w Warszawie. Od września 2020 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Prawnych, Celnych i
Podatkowych w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Jest autorem pierwszego polskiego bloga prawniczego o tematyce upadłości i restrukturyzacji (www.prawo-upadłościowe.pl).
Stały ekspert prawny portali www.wyborcza.biz i www.gazeta.pl. Występował jako konsultant prawny w wielu programach telewizyjnych, publikacjach prasowych oraz audycjach radiowych, w tym w TVN, TVN24, TVP2, TV Polsat, Radio TOK FM, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Dziennika Gazeta Prawna itp. prywatnie pasjonat muzyki, zarówno jako słuchacz, jak i kompozytor oraz wykonawca.
https://www.linkedin.com/in/dr-wojciech-pi%C5%82at-b5952a5b/