Kontrola, czynności sprawdzające, analizy organów podatkowych w Internecie

Konsultacja 

800 złotych netto/godzinę

Ocena ryzyka kontroli organów podatkowych i jego minimalizacja.
Określenie i wskazanie informacji wrażliwych o działalności gospodarczej w Internecie. Obszary objęte szczególną obserwacją przez organy podatkowe.
Rezultatem jest rekomendacja działań dla firmy.

Wdrożenie 

800 złotych netto/godzinę

Pomoc we wdrożeniu spójnej polityki informacyjnej w Internecie i wskazanie konkretnych obszarów wrażliwych będących podstawą do podjęcia czynności kontrolnych przez organy podatkowe lub zebrania materiałów dowodowych w postępowaniu podatkowym.

Ekspert odpowiedzialny za usługi dotyczące kontroli skarbowych  

Paweł Cybulski

lider zespołu ds. kontroli skarbowych w Centrum Likwidacji barier Biznesowych

Były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w latach 2016-2017 brał czynny udział w budowie struktur Krajowej Administracji Skarbowej, obecnie doradca podatkowy i szkoleniowiec, ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, skarbowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy od najniższych struktur, poprzez kierowanie urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową w Warszawie aż do nadzoru i kierowania pracą całego aparatu skarbowego w latach 2017-2019 w ramach sprawowanej funkcji ministra. Posiada również 8 letni staż w spółce Skarbu Państwa gdzie zajmował się problematyką kontroli dochodzeniowo-śledczej. Czynnie uczestniczył m.in. w budowie programu współdziałania w Ministerstwie Finansów oraz uszczelnieniu podatków VAT i CIT.