Interwencje prawne

Interwencje dotyczą sytuacji, w których konieczna jest szybka reakcja i pomoc kompetentnej osoby, zanim nastąpią nieodwracalne skutki dla Twojego biznesu i Ciebie osobiście. 

Zatrzymanie osoby

W przypadku zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji, CBA lub innej służby państwowej zapewniamy szybką i kompleksową pomoc prawną - rozpoczynając od nawiązania niezwłocznego kontaktu z osobą zatrzymaną i odbycia bezpośredniej z nią rozmowy, udziału w czynnościach, a następnie podjęcia niezwłocznych działań w celu zwolnienia osoby zatrzymanej. Kluczowy jest udział obrońcy lub pełnomocnika w pierwszym przesłuchaniu, które ma zasadniczy wpływ dla dalszych losów sprawy. Zanim cokolwiek powiesz, zawsze najpierw domagaj się telefonu do Twojego prawnika, a następnie zaczekaj aż przyjedzie on do Ciebie i będzie obecny przy prowadzonych czynnościach.

Cena

od 500 złotych netto za godzinę*


* zniżka 40% dla klientów biur księgowych, które przystąpiły do Programu Partnerskiego  


Przeszukanie w firmie lub w domu

Zatrzymanie może łączyć się także z innymi czynnościami wykonywanym przez służby państwowe, takimi jak przeszukanie w firmie lub domu. Wsparcie prawne zapewnia właściwy, tj. zgodny z prawem oraz Twoimi uprawnieniami przebieg tych czynności.

Cena

od 500 złotych netto za godzinę*


* zniżka 40% dla klientów biur księgowych, które przystąpiły do Programu Partnerskiego


Egzekucja komornicza
W przypadku, gdy do Twojej firmy wkracza komornik powinieneś zadbać o to, by działał on w granicach prawa i przysługujących mu uprawnień. Dotyczy to w szczególności Twojego majątku. Powinien zostać on przez komornika prawidłowo zabezpieczony, wyceniony, a następnie sprzedany. Przepisy prawa dokładnie określają przebieg poszczególnych czynności. Istotne jest jednak, by Twój pełnomocnik dopilnował, by wszystko odbyło się zgodnie z prawem i w sposób nie naruszający Twoich interesów


Cena

od 500 złotych netto za godzinę*


* zniżka 40% dla klientów biur księgowych, które przystąpiły do Programu Partnerskiego

Kontrola urzędnicza lub skarbowa

  • Zapewniamy niezbędne wsparcie w toku kontroli skarbowej lub prowadzonej przez inne organy. Asysta specjalisty pozwala na prezentację argumentów istotnych dla Twojej firmy, jak również umieszczenie jej w protokole pokontrolnym. Zarówno czynności w toku kontroli, jak i jej wyniki, są ujęte w protokole, którego treść jest istotna dla losów Twoich i Twojej firmy.

Cena

od 500 złotych netto za godzinę*


* zniżka 40% dla klientów biur księgowych, które przystąpiły do Programu Partnerskiego

Proces sądowy

 

Gdy odbierzesz przesyłkę pocztową zawierającą

korespondencję z sądu – taką, jak pozew, nakaz zapłaty, wyrok nakazowy, wyrok
zaoczny – czas jest kluczowy. Odebranie takiego listu zazwyczaj wiąże się z
biegiem terminu na sporządzenie Twojej odpowiedzi w sprawie. Treść takiej
odpowiedzi musi być nie tylko właściwa od strony merytorycznej, ale także
spełniać mnóstwo wymogów formalnych. Jej niezłożenie często skutkować będzie
przegraniem procesu, dlatego też niezwłocznie powinieneś skorzystać z
profesjonalnego wsparcia prawnego.

Cena

od 500 złotych netto za godzinę*


* zniżka 40% dla klientów biur księgowych, które przystąpiły do Programu Partnerskiego


Ekspert odpowiedzialny za likwidację barier prawnych  

dr Wojciech Piłat

Lider zespołu ekspertów ds. ochrony prawnej właścicieli i menadżerów firm

Adwokat z kilkunastoletnim stażem, doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Ukończył także studia podyplomowe na SGH z zakresu „Zarządzania Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw". W obszarze jego zainteresowań znajdują się prawo cywilne i gospodarcze oraz prawo spółek. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno bieżącej, jak i w zakresie restrukturyzacji, przekształceń, likwidacji oraz upadłości. Jego szczególnym polem zainteresowań są restrukturyzacje oraz upadłości. Problematyką prawa upadłościowego i naprawczego (obecnie: restrukturyzacyjnego) zajmuje się̨ od 2004 roku. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, podmiotów o charakterze korporacyjnym. Doradza w toku przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorstw, pomaga dobrać optymalną strukturę funkcjonowania firmy oraz w negocjacjach z kontrahentami oraz wierzycielami. Służy także wsparciem firmom w toku postępowania restrukturyzacyjnego, bądź́ upadłościowego. Świadczy lub świadczył obsługę̨ prawną czołowym firmom m.in. z branży leasingowej, kolejowej, budowlanej, przetwórstwa spożywczego, handlu detalicznego oraz branży outdoor. Od lat doradza od strony prawnej wielu syndykom masy upadłości. Posiada duże doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej upadłości likwidacyjnych i
układowych, doradztwie prawnym i współpracy z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi w toku poszczególnych etapów postępowań upadłościowych. Występuje jako obrońca w sprawach karnych gospodarczych. Posiada także duże doświadczenie w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
Autor lub współautor artykułów naukowych i licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego, prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jest współautorem najnowszego komentarza do ustawy o komornikach sądowych, ustawy o kosztach komorniczych i kodeksu etyki zawodowej komornika sądowego pod red. M. Świeczkowskiej-Wójcikowskiej i J. Świeczkowskiego, wydanego w 2019 przez Wolters Kluwer. Był ekspertem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w toku prac legislacyjnych dotyczących przygotowania i uchwalenia nowej (2019) ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych.
W latach 2018-2019 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Sekcji Prawa Gospodarczego przy ORA w Warszawie. Od września 2020 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Prawnych, Celnych i
Podatkowych w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Jest autorem pierwszego polskiego bloga prawniczego o tematyce upadłości i restrukturyzacji (www.prawo-upadłościowe.pl).
Stały ekspert prawny portali www.wyborcza.biz i www.gazeta.pl. Występował jako konsultant prawny w wielu programach telewizyjnych, publikacjach prasowych oraz audycjach radiowych, w tym w TVN, TVN24, TVP2, TV Polsat, Radio TOK FM, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Dziennika Gazeta Prawna itp. prywatnie pasjonat muzyki, zarówno jako słuchacz, jak i kompozytor oraz wykonawca.
https://www.linkedin.com/in/dr-wojciech-pi%C5%82at-b5952a5b/