Bezpieczne zakończenie działalności firmy

Likwidacja i bezpieczne zamknięcie biznesu

Likwidujemy przedsiębiorstwa. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa jest to proces który należy wykonać starannie. Towarzyszymy przedsiębiorcy w toku całego procesu, kierując, doradzając, przygotowując pisma. Wszystko w zależności od poziomu skomplikowania i potrzeb klienta.

Upadłości

Kancelaria posiada ogromne doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej procesów upadłościowych. Jak dotąd (stan na grudzień 2020 r.) prawnicy kancelarii przeprowadzili obsługę kilkuset wieloletnich postępowań upadłościowych (likwidacyjnych i układowych), dotyczących podmiotów o łącznej kapitalizacji przekraczającej 1 mld zł.

Pre-pack czyli szybka sprzedaż firmy w upadłości

W toku kilkudziesięcioletniej już historii naszej kancelarii wielokrotnie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której krótko po ogłoszeniu upadłości pojawiał się inwestor (np. branżowy), który był zainteresowany odpłatnym przejęciem biznesu upadłego pod warunkiem, że nastąpiłoby to jak najszybciej. Niestety stosunkowo powolne procedury upadłościowe nie sprzyjały takim inwestycjom.

Rozwiązaniem jest tzw. pre-pack czyli szybka sprzedaż upadłościowa. Jest to „ścieżka prawna”, która pozwala rozpocząć upadłość od sprzedaży majątku upadłego. W takim przypadku syndyk może sprzedać nawet całą firmę w upadłości w ciągu kilku tygodni od jej ogłoszenia, a następnie podzielić pieniądze ze sprzedaży pomiędzy wierzycieli w ciągu kilku miesięcy od ogłoszenia upadłości.

Upadłość konsumencka dla osób zadłużonych

Posiadamy duże doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Doradztwo kancelarii obejmuje nie tylko przygotowanie wniosków o ogłoszenie takiej upadłości, ale także pomoc w przygotowaniu planu spłaty lub wniosku o umorzenie zobowiązań nie spłaconych w trakcie upadłości. Doradztwo obejmuje również zobowiązania powstałe wskutek wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej.

Upadłość konsumencka dla byłych przedsiębiorców 

Wreszcie potężna grupa drobnych przedsiębiorców nie jest traktowana jak wielki biznes. Dostrzeżono że osoby wpisane do rejestru jako prowadzące działalność gospodarczą nie zawsze są otoczone prawnikami, księgowymi i doradcami podatkowymi i nie zamykają firm na etapie zdolności upadłościowej przedsiębiorcy bo często jest to jedyne źródło utrzymania jednej lub kilku rodzin. Obecnie, nawet prowadząc działalność gospodarczą, można ogłosić upadłość nie posiadając żadnych środków. ALE warto wcześniej dowiedzieć się więcej o skutkach takiej decyzji.


Ekspert odpowiedzialny za likwidację barier prawnych

DR WOJCIECH PIŁAT

Lider zespołu ekspertów ds. ochrony prawnej właścicieli i menadżerów firm

Adwokat z kilkunastoletnim stażem, doktor nauk prawnych, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Ukończył także studia podyplomowe na SGH z zakresu „Zarządzania Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw". W obszarze jego zainteresowań znajdują się prawo cywilne i gospodarcze oraz prawo spółek. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno bieżącej, jak i w zakresie restrukturyzacji, przekształceń, likwidacji oraz upadłości. Jego szczególnym polem zainteresowań są restrukturyzacje oraz upadłości. Problematyką prawa upadłościowego i naprawczego (obecnie: restrukturyzacyjnego) zajmuje się̨ od 2004 roku. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, podmiotów o charakterze korporacyjnym. Doradza w toku przekształceń i restrukturyzacji przedsiębiorstw, pomaga dobrać optymalną strukturę funkcjonowania firmy oraz w negocjacjach z kontrahentami oraz wierzycielami. Służy także wsparciem firmom w toku postępowania restrukturyzacyjnego, bądź́ upadłościowego. Świadczy lub świadczył obsługę̨ prawną czołowym firmom m.in. z branży leasingowej, kolejowej, budowlanej, przetwórstwa spożywczego, handlu detalicznego oraz branży outdoor. Od lat doradza od strony prawnej wielu syndykom masy upadłości. Posiada duże doświadczenie w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej upadłości likwidacyjnych i
układowych, doradztwie prawnym i współpracy z syndykami, zarządcami i nadzorcami sądowymi w toku poszczególnych etapów postępowań upadłościowych. Występuje jako obrońca w sprawach karnych gospodarczych. Posiada także duże doświadczenie w sprawach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
Autor lub współautor artykułów naukowych i licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego procesowego, prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jest współautorem najnowszego komentarza do ustawy o komornikach sądowych, ustawy o kosztach komorniczych i kodeksu etyki zawodowej komornika sądowego pod red. M. Świeczkowskiej-Wójcikowskiej i J. Świeczkowskiego, wydanego w 2019 przez Wolters Kluwer. Był ekspertem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w toku prac legislacyjnych dotyczących przygotowania i uchwalenia nowej (2019) ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych.
W latach 2018-2019 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Sekcji Prawa Gospodarczego przy ORA w Warszawie. Od września 2020 r. pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Prawnych, Celnych i
Podatkowych w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Jest autorem pierwszego polskiego bloga prawniczego o tematyce upadłości i restrukturyzacji (www.prawo-upadłościowe.pl).
Stały ekspert prawny portali www.wyborcza.biz i www.gazeta.pl. Występował jako konsultant prawny w wielu programach telewizyjnych, publikacjach prasowych oraz audycjach radiowych, w tym w TVN, TVN24, TVP2, TV Polsat, Radio TOK FM, Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Dziennika Gazeta Prawna itp. prywatnie pasjonat muzyki, zarówno jako słuchacz, jak i kompozytor oraz wykonawca.
https://www.linkedin.com/in/dr-wojciech-pi%C5%82at-b5952a5b/