21 CHANGED 


Metamorfozy zarządcze polskich firm

"21 Changed" to program naprawy przedsiębiorstw

 Działanie skierowane jest do podmiotów, które potrzebują:
 • wejścia lub powrotu na rynek, 
 • zmiany profilu działalności, 
 • weryfikacji modelu biznesowego, 
 • poprawy funkcjonowania, 
 • wzmocnienia pozycji na rynku, 
 • wsparcia marketingowego 
 • oraz wszelkich innych zmian dających szansę na zdrowy, opłacalny biznes.  
Merytoryczny zakres zmiany jest ustalany indywidualnie.
Konsultacje i wdrożenia przeprowadzają doświadczeni eksperci. 
Liczba miejsc w programie jest ograniczona.
21 changed
 • Firmy ze wszystkich branż,
 • Firmy każdej wielkości, 
 • Gruntowna, praktyczna zmiana,
 • Poprawa efektywności firm,
 • 25 godzin konsultacji i wdrożeń.

Program zmiany biznesowej i zarządczej w firmie przewiduje 25 godzin konsultacji i wdrożeń

Opłata wpisowa: 100,00 złotych netto

Koszt udziału w programie:: 10000,00 złotych netto 

Raty: 2 x 5100,00 złotych netto

     3 x 3500,00 złotych nettoAktualna liczba wolnych miejsc dla firm: 9Podczas prac eksperci CLBB zajmą się w Twojej Firmie m.in.:
 • Analizą otoczenia i wnętrza firmy
 • Misją i strategia firmy
 • Pracą nad produktami, analizy potrzeb, analizy produktów lub usług
 • Modelem biznesowym 
 • Relacjami z rynkiem
 • Procesami 
 • Planami i Strategiami Sprzedaży
 • Planem marketingowym
 • Strategiami: produktową, marketingową, sprzedażową, komunikacji, reklamy, PR, itp
 • Modelem P&L
 • Wejściem na rynek
 • Zarządzaniem zmianą
 • Otoczeniem prawnym
 • Kompetencjami zespołu
 • Strategiami i taktykami w relacjach z administracją publiczną (KAS i inne)
 • i innymi działaniami, w zależności od sytuacji firmy. 
Zgłoszenie firmy