Łańcuch dostaw towarów z krajów wysokiego ryzyka

Konsultacja 

800 złotych netto/godzinę

Ocena czy przedsiębiorstwo objęte jest obowiązkiem przestrzegania Rozporządzenia UE w sprawie minerałów z regionów ogarniętych konfliktami.

Określenie i wskazanie ryzyk związanych z nieprzestrzeganiem dyrektyw unijnych dotyczących należytej staranności w przedmiotowym obszarze. Stosowanie należytej staranności w łańcuchu dostaw w skuteczniejszym zarządzaniu ryzykiem lub uzyskaniu korzyści natury handlowej lub biznesowej.


Istota działań na rzecz odpowiedzialnego łańcucha dostawy metali i minerałów, dzięki którym firma uniknie negatywnego wpływu na ludzi czy środowisko oraz wpisze się w politykę na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Wdrożenie 

800 złotych netto/godzinę

Wdrożenie rekomendowanych zmian w zakresie przestrzegania Dyrektywy UE
Utworzenie solidnych systemów zarządzania przedsiębiorstwem Identyfikacja i ocena ryzyka w łańcuchu dostaw
Opracowanie i wdrożenie strategii reagowania na zidentyfikowane ryzyko Przeprowadzenie audytu w odniesieniu do praktyk należytej staranności stosowanych w firmieEkspert odpowiedzialny za usługi dotyczące kontroli skarbowych  

Paweł Cybulski

lider zespołu ds. kontroli skarbowych w Centrum Likwidacji barier Biznesowych

Były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w latach 2016-2017 brał czynny udział w budowie struktur Krajowej Administracji Skarbowej, obecnie doradca podatkowy i szkoleniowiec, ekspert Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, skarbowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy od najniższych struktur, poprzez kierowanie urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową w Warszawie aż do nadzoru i kierowania pracą całego aparatu skarbowego w latach 2017-2019 w ramach sprawowanej funkcji ministra. Posiada również 8 letni staż w spółce Skarbu Państwa gdzie zajmował się problematyką kontroli dochodzeniowo-śledczej. Czynnie uczestniczył m.in. w budowie programu współdziałania w Ministerstwie Finansów oraz uszczelnieniu podatków VAT i CIT.