Centrum 
Likwidacji 
Barier 
Biznesowych 

Pierwszy krok do lepszej firmy

Misja

Każda firma może lepiej pracować na swojego właściciela. 

Naszą misją jest uwalnianie biznesu od barier.

Czym są bariery
w biznesie?

Jeśli widzisz, że biznes nie idzie zgodnie z planem, coś go blokuje, generuje koszty bez efektów albo świetnie się rozwija ale jest okupiony zbyt dużym wysiłkiem to znaczy, że czas bić na alarm.

Wszystko to, co uniemożliwia efektywne działanie firmy w jej wnętrzu i w otoczeniu jest barierą, którą trzeba zlikwidować.

Zazwyczaj naprawiamy zarządzanie, szukamy efektywności.  Dopracowujemy produkt aby wprowadzić go na rynek, reformujemy lub budujemy od zera marketing i komunikację, szukamy przewagi względem konkurencji, podnosimy kompetencje w zespole i tworzymy wsparcie informatyczne. Budujemy poczucie bezpieczeństwa w relacjach z administracją publiczną ale też interweniujemy w imieniu naszych klientów.  
Uwalniamy biznes od wszelkich barier. 

Wiesława Dróżdż
Prezes Zarządu
Centrum Likwidacji Barier Biznesowych


Centrum Likwidacji Barier Biznesowych prowadzi regularne konsultacje i wdrożenia w firmach. Główną usługą są Stałe Asysty Biznesowe w wybranych obszarach działalności gospodarczej. SAB to pierwszy w Polsce strukturalnie przygotowany system codziennego wsparcia małych i średnich przedsiębiorców. Dostęp do doświadczonych ekspertów w programie umożliwiamy za cenę najniższego wynagrodzenia w Polsce. 

SAB 

 Stała Asysta Biznesowa

Wydarzenia CLBB

Debata zorganizowana przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula

Tym razem tematem były "Bariery biznesowe, ich znaczenie dla efektywności gospodarki i idei dobra wspólnego".
Dziękujemy prelegentom za przekazanie nieocenionej wiedzy i inspirujących historii z Waszych praktyk biznesowych! To była prawdziwie angażująca podróż do świata biznesu i administracji.
Szczególne podziękowania należą się także naszej moderatorce - Wiesławie Dróżdż, prezesce Centrum Likwidacji Barier Biznesowych, która prowadziła debatę z pasją i zaangażowaniem.

Polska. Kamerun. CLBB

Przeniesienie produkcji do Kamerunu lub sąsiednich państw Afryki Środkowej może obniżyć koszty nawet o 60%. Czy to szansa dla polskich przedsiębiorców? Cały świat szuka optymalizacji. A my? 
O szczegółach biznesowych, logistycznych, prawnych oraz minimalizacji ryzyk rozmawialiśmy dziś w Poznaniu z naszymi kluczowymi partnerami z Kamerunu.

Spektakularne pokonywanie barier biznesowych

Polska firma rozpoczyna inwestycję, która polega na budowie własnego tartaku w Kamerunie i pozyskiwaniu drewna Azobe. Wszystko oczywiście zgodnie z miejscowymi przepisami i polityką ekologiczną.
Dzięki temu inwestor radykalnie skróci łańcuch dostaw tego cennego surowca do Polski i osiągnie wysoką przewagę cenową.
Szefem projektu z ramienia Centrum Likwidacji Barier Biznesowych jest Robert Kazimierski.

Zapraszamy na spotkanie z naszym ekspertem Robertem Kazimierskim

Forum Polskiej Gastronomii EuroGastro 2023.
29 marca 2023r. godzina 10.00
Ptak Warsaw Expo

Nasze kompetencje i eksperci docenieni

Będziemy organizować i nadzorować pracę specjalnych zespołów roboczych, składających się z przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji społeczno - gospodarczych. Celem będzie wypracowanie Planu Naprawczego dla Polski w zakresie gospodarczym.
To efekt dzisiejszego Konwentu Antykryzysowego.

Zespół Centrum Likwidacji Barier Biznesowych rozpoczyna opracowanie metodyki komercjalizacji

To ważny moment nie tylko dla innowatorów, wynalazców, startupów ale tak naprawdę dla każdej firmy, zwłaszcza MŚP. Komercjalizacja produktów i usług to oś każdego biznesu. Rynkowy proces "od pomysłu do sprzedaży" zostanie solidnie zmodelowany. Będą szkolenia, certyfikacje, wdrożenia a także współpraca z ośrodkami akademickimi. [Commee Methodology] powstanie na bazie wiedzy i bogatych doświadczeń naszych ekspertów oraz zaproszonych gości z rynku. Jedyny taki program w Polsce i jesteśmy z niego bardzo dumni!

Likwidacja barier w zarządzaniu

NOWA MISJA I STRATEGIA FIRMY
NOWE LUB POPRAWIONE PRODUKTY
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
PROCESY
MODELE BIZNESOWE
NOWY LUB POPRAWIONY MARKETING
WEJŚCIE NA RYNEK
BUDOWANIE EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ

Jak likwidujemy bariery w zarządzaniu?  

Konsultacje 

od 300 zł/ h

Wdrożenie zmiany 
w firmie 


Usługi Zarządzania  

Likwidacja barier w komunikacji

Konsultacje komunikacyjne

od 300 zł/ h


wdrożenie zmiany 
w komunikacji firmy


Stretegie komunikacyjne marki i produktów

Likwidacja barier i zagrożeń w relacjach z organami kontrolującymi  

W Polsce jest 4300 organów kontrolnych na różnych poziomach administracji. Każdego dnia przedsiębiorca i jego firma mogą znaleźć się w centrum zainteresowania państwowej machiny nadzoru. 

Przygotowaliśmy specjalny zakres usług konsultacyjnych i wdrożeniowych, których głównym celem jest prewencja, profilaktyka poprzedzająca kontrole oraz pomoc podczas kontroli zwłaszcza tych najdotkliwszych w skutkach, które są lub będą prowadzone przez organy podatkowe. 


Paweł Cybulski – lider zespołu ds. kontroli skarbowych w Centrum Likwidacji barier Biznesowych, były wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 


Likwidacja barier prawnych 

Niemal codziennie zmienia się otoczenie prawne biznesu

Działamy interwencyjnie, zabezpieczamy firmy od wewnątrz oraz przygotowujemy na zmiany zewnętrzne. 

dr Wojciech Piłat, 
Adwokat, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Ekspert prawa gospodarczego 
Centrum Likwidacji Barier Biznesowych 

Likwidacja barier kompetencyjnych 

Dobre przywództwo jest dziś ważne jak nigdy wcześniej. Utrzymanie i rozwój najbardziej utalentowanych osób bywa ważniejsze od niskich kosztów, czy dobrej reklamy. 

Marcin Babiak, ex szef Apple, Dell, Groupon w Polsce. Mentor Liderów. Właściciel Kordo Edukacja. Gospodarz "Rozmowy Inspirujące". Topowy Głos Polskiego Linkedin 2020


Komercjalizacja produktów i usług 

Komercjalizacja to „Spowodowanie, że coś, co ma potencjalną wartość i zdolność do przynoszenia zysku, zostanie sprzedane, wyprodukowane, udostępnione lub użytkowane w celu osiągnięcia zysku lub wykreowania kapitału”.

Budujemy realne modele komercjalizacji i je wdrażamy. 


Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością to ważny krok naprzód w stosunku do zapewnienia jakości. Ponieważ każde działanie w przedsiębiorstwie może mieć wpływ na jakość produktu, obejmuje ono całą organizację. W zarządzaniu jakością każdy pracownik powinien dążyć do doskonalenia własnej pracy. Jest to szczególnie widoczne w koncepcji Zarządzania przez jakość.

Adam Staśkiewicz, lider zespołu ekspertów CLBB ds. zarządzania jakością 


Koszty jakości w systemach zarządzania

Mapowanie procesów w systemach zarządzania

Planowanie i zarządzanie ISO 9001:2015

Pokonywanie barier
w budowaniu relacji
w biznesie
 

Organizacja prestiżowych wydarzeń 

O nas

Centrum Likwidacji Barier Biznesowych to wciąż powiększająca się grupa ekspertów. Budujemy zespoły projektowe aby jak najbardziej efektywnie wdrażać zmiany w przedsiębiorstwach, komercjalizować produkty i usługi a jednocześnie obniżać koszty naszych usług.